HyresförsÀkring & SkadeanmÀlan

VĂ„r egen hyresförsĂ€kring – Ett extra skydd för dig som hyr av oss.

För oss pÄ MaskinförrÄdet Àr det viktigt att du som hyr kÀnner att vi finns för dig oavsett vad som hÀnder. DÀrför erbjuder vi alltid vÄr hyresförsÀkring nÀr du hyr av oss. SjÀlvklart Àr valet ditt och du kan vÀlja bort försÀkringen. Men vÄra maskiner och verktyg Àr dyra och oftast saknas ett fullgott skydd i din egen hemförsÀkring eller företagsförsÀkring.

SÀkerhetsföreskrifter

Du som tecknar vÄr hyresförsÀkring ska följa lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter samt vad som meddelas av tillverkare eller leverantör i syfte att förhindra eller att begrÀnsa skada. Om skada intrÀffar och du försummat att följa en sÀkerhetsföreskrift som framgÄr av försÀkringsvillkoren eller av en författning eller myndighetsföreskrift som villkoren hÀnvisar till, betalas ersÀttning frÄn försÀkringen endast om skadan kan anses ha intrÀffat Àven om föreskriften har följts. Om det finns sÀrskilda skÀl kan dock begrÀnsad ersÀttning betalas Àven om föreskrift inte har följts.

BegrÀnsning

Som plötslig och oförutsedd skada anses inte förslitning, förbrukning, korrosion, belÀggning eller vÄrdslöst handhavande. Vid stöld gÀller att tidpunkten för brottet kan preciseras och att rimliga sÀkerhetsÄtgÀrder vidtagits med hÀnsyn till egendomens vÀrde och stödbegÀrlighet, samt till förhÄllanden i övrigt. Detta ska framgÄ av polisrapporten. FörsÀkringen gÀller inte för klotter eller för skador som intrÀffar under transport i andra fall Àn dÄ du sjÀlv utför transporten med eget
fordon. Vidare gÀller försÀkringen inte för stöld ur bil om stölden sker nÀr bilen anvÀnds för privat bruk. FörsÀkringen gÀller ej vid andrahandsupplÄtelse. Vid större etableringar eller vid hyra av specialutrustning görs en individuell försÀkringsprövning.

Kostnad

HyresförsĂ€kringen adderas med 10–15% av dygnspriset pĂ„ din hyreskostnad per hyresobjekt. Vid genomförd bokning godkĂ€nner du automatiskt vĂ„ra hyresvillkor och blir dĂ€rmed ansvarig att erlĂ€gga 2500 SEK i sjĂ€lvrisk vid skada eller förlust. SjĂ€lvrisken gĂ€ller samtliga hyresobjekt och under förutsĂ€ttning att du följer vĂ„ra anvisningar. Om vĂ„ra anvisningar inte följts kan du vid skada bli ersĂ€ttningsskyldig upp till det aktuella hyresobjektets fulla vĂ€rde.

Om skada eller förlust intrÀffat

1. Ring oss pÄ 019-181840, uppge ditt bokningsnummer samt vad som intrÀffat.
2. Fyll i formulĂ€ret ”Skada eller förlust” hĂ€r nedan.
3. Om stöld intrÀffat ska du göra en polisanmÀlan och sÀnda en kopia till oss per post eller lÀmna en kopia i vÄr reception.

Tills polisanmÀlan inkommit till MaskinförrÄdet, debiteras fortsatt avtalad hyra.

Skada eller förlust

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Scroll to Top